Vælg en side

Habitushuset Rønnebærkæret

Antal pladser

2

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

l

Bevillingsgrundlag

Botilbud efter Serviceloven §§ 107 og 108, samt dagtilbud efter Serviceloven § 104.

Visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HabitusHuset
Rønnebærkæret

HabitusHuset Rønnebærkæret ligger placeret i Greve Strand i et rækkehuskvarter. Botilbuddet består af to lejligheder, der er ca. 50-55 m2. Derfor er der også kun plads til to beboere på dette botilbud. Hver beboer har deres eget køkken, badeværelse, stue og soveværelse. Til hver lejlighed hører der ligeledes en hyggelig lille have til samt en lille terrasse.

I hver lejlighed er der ligeledes en fællesstue, som deles med den medarbejder, der hjælper beboeren i deres hverdag. Botilbuddet er bemandet døgnet rundt. Overfor botilbuddet ligger der en lille sø, hvor der er placeret bænke rundt omkring. Her er der rig mulighed for at sidde og slappe af og betragte naturen. Der ligger ligeledes en foldboldbane, hvor man kan udføre diverse aktiviteter. HabitusHuset Rønnebærkæret ligger placeret ca. halvanden kilometer fra Greve station og Greve Midtbycenter, hvor man kan købe ind i diverse butikker og spise på hyggelige caféer. Botilbuddet ligger ligeledes blot to en halv kilometer fra Greve Strand, hvor man kan bade og gå lange ture langs stranden.

Se vores ydelsesbeskrivelser her:

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

 

Pædagogiske metoder og individuelle behov

HabitusHuset Rønnebærkæret er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, evt. med tillægsdiagnoser som eksempelvis mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl. samt problemskabende adfærd.

I HabitusHuset Rønnebærkæret er der stor fokus på den enkelte beboers indiviudelle behov og interesser. Dermed tilrettelægges den enkelte borgers hverdag ud fra deres egne grundlæggende forudsætninger. Vores fornemmeste opgave er at minimere den problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten. I HabitusHuset Rønnebærkæret gøres dette blandt andet ved brug af strukturet, visualiseret pædagogik. Denne form for pædagogik tilgodeser den enkeltes behov, og den er ligeledes med til at skabe en god ramme og struktur for den enkelte beboers hverdag. Tilgangen skal sikre, at beboeren opnår den højeste grad af selvstændighed, da dette vil øge deres livskvalitet, som netop er det overordnede mål.

Personalet på Rønnebærkæret

Personalenormeringen i HabitusHuset Rønnebærkæret er som udgangspunkt 1:1 – både i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der altid en sovende nattevagt, der står klar til at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt.

Der er i HabitusHusset Rønnebærkæret fokus på de små sejre, da alle skridt mod en mere selvstændig hverdag tæller. Personalets opgave er at motivere borgeren, støtte dem i deres udvikling samt sørge for at de trives. Målet er, at beboeren opnår en større erkendelse, og at de herigennem får følelsen af at lykkes. I HabitusHuset Rønnebærkæret hersker der ligeledes en stor forståelse for den enkelte bebeoer og dennes funktionsnedsættelse.